ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

@fme1666hFriends 366

Timeline

เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่น่ารักทุกท่าน linkเพื่อเข้าดูเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ปี 2561ค่ะ https://drive.google.com/folderview?id=1po21wydNl6Jf7-ZczKcj-Lo4rpyhe3Qh หรือสแกนQR Codeค่ะ
ประชุมวิชาการชมรมฯ_2561 เอกสารประกอบการอบรม - Google Drive
See More

ชมรมพยาบาลภาคเอกชน

มีนาคม2549
วิสัยทัศน์(Vision) ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพให้ก้าวหน้าสู่สากล

Account Intro

วัตถุประสงค์ของการต่อตั้งชมรทพยาบาลภาคเอกชน แห่งประเทศไทย
1. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการด้านการพยาบาลให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
2. พัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสภาการพยาบาล
3. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกของชมรม และ…
See More
Top