flybyleela

flybyleela

@flybyleelaFriends 181

Timeline

ตึกไทเป 101 (สัญลักษณ์ของไทเป) ตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในย่านซินยี กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ตัวอาคารมีความสูง 509 เคยติดอันดับเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก ในช่วงปี 2547-2550 ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไต้หวันชื่อ ซี วาย ลี ซึ่งได้ออกแบบตัวอาคารโดยได้ผสานความเชื่อด้านฮวงจุ้ยตามความเ ...See More
See More

Account Intro

Top