Fit Me

Fit Me

@fitmeshapeFriends 28,077

Timeline

🍎 เนื่องด้วยเครื่อง White Shaper by Fit Me 🍎 เป็นการบริหารแบบ Bottom Up หรือเป็นการนอนคว่ำ 🍎 ทำให้สามารถบริหารหน้าท้องโดยไม่ปวดหลังหรือคอ 🍎 เหมือนการซิทอัพหรือเครื่องทั่วไปอย่างแน่นอน 🍎 จึงทำให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างเห็นผล 🍎 และตรงจุดโดยปลอดภัยที่สุดอย่างแน่น ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครสวนหลวงซอยพัฒนาการ 46 ถนนพัฒนาการ

Business Information

Top