Fit Me

Fit Me

@fitmeshapeFriends 29,265

Timeline

💙เรื่องของน้ำหนักส่วนเกิน 💚อย่าว่าแต่ผู้หญิงเราเลย ผู้ชายเองก็ต้องใส่ใจดูแลเช่นกัน 💛เพราะการที่เรามีน้ำหนักตัวมากเกินกว่ามาตรฐาน 🧡ย่อมทำให้เราพบกับปัญหาในด้านอื่นๆ ตามมาแน่นอน 💜ไม่ว่าปัญหาสุขภาพก็เป็น ❤️อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้ร่างกายได้รับผลเสียตามมา 🖤ว่าแต่ทราบ ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครสวนหลวงซอยพัฒนาการ 46 ถนนพัฒนาการ

Business Information

Top