Fin Fin Talks

4 นิสัยกล้าของคนรวย หลายคนอาจจะเคยเชื่อว่า การมีรายได้เยอะๆ จะช่วยให้พวกเขารวยได้ แต่รู้ไหมว่า บางครั้งรายได้ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าทุกคนจะรวยเสมอไป ด้วยอุปสรรคจากนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนบุ...

0 likes0 commentsLINE VOOM