FIC.NFI Official

🚀โอกาสพิเศษสำหรับกิจการของคุณ ✨รับสมัครสถานประกอบการเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (เลือกได้เพียง 1 ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น) ได้แก่ 1.เจลลี่ผสมสารสกัดจากบัวบก 2.น้ำผักผลไม้ผสมสารสกั...

0 likes0 commentsLINE VOOM