ยิงแอด.com

แนวคิด 14 เรื่องที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนทั่วไป คุณคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนที่ล้มเหลวในชีวิต? เรื่องหลักคือแนวคิดและกิจวัตรประจำวันที่แตกต่าง...

2 likes1 commentLINE VOOM