ยิงแอด.com

ความลำบากยากเข็ญในชีวิตของคนเรา เกิดขึ้นมาจากสองสาเหตุเท่านั้น คือ - เรา “ทำ” โดย “ไม่คิด” - เราเอาแต่ “คิด” โดย “ไม่ลงมือทำ”

5 likes0 commentsLINE VOOM