DoctorMekClinic

DoctorMekClinic ไขข้อสงสัย #โปรแกรมฟิลเลอร์ ทำบริเวณระห ว่างคิ้วได้มั้ยคะ ❓ ▶📍 บริเวณระหว่างคิ้ว (Glabella หรือแสกหน้า) เป็นบริเวณ ที่มีเส้นหลอดเลือดใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องระวังอย่างมากถึง มากที...

2 likes0 commentsLINE VOOM