มูลนิธิเด็ก

หนังสือ เด็กชายผู้เติบโตบนเส้นทาง “เสรีภาพ” How to การเลี้ยงดูเด็ก ตามปรัชญาของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โดยมี “เด็กชายเข้ม เย็นยิ่ง” เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวชีวิต จากการได้รับความรัก และเสรีภาพจากผู้...

3 likes0 commentsLINE VOOM