มูลนิธิเด็ก

ปี 2566 นี้ นับเป็นที่ 32 ของสนับสนุนการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน แก่วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 20 แห่ง เพื่อให้เด็กที่ยากจนในชนบท ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนส...

4 likes3 commentsLINE VOOM