มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็กขอเชิญชวนร่วมถวาย สมุดบันทึกนิทานจินตนาการประวัติศาสตร์ ปี 2566 “เสรีแห่งพิราบ - Liberty of the Doves" แด่พระและสามเณรในชนบท กับชุดสังฆทานสุขใจ 1 ชุด บรรจุสมุดบันทึกนิทาน 10 เล่ม ในราคา...

3 likes0 commentsLINE VOOM