มูลนิธิเด็ก

#ดนตรีแห่งความสุข... สู่น้องผู้ด้อยโอกาส การเรียนรู้และมีพื้นฐานด้านดนตรี เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และสร้างสรรค์ความสุขได้ ทำให้เราได้รู้และเข้าใจว่า “ไม่มีอุปสรรค์หรือปัญหาใดๆ ที่เด็กจะไม่สามารถเรี...

6 likes1 commentLINE VOOM