มูลนิธิเด็ก

ร่วมบุญเติมฝันสร้างจินตนาการผ่านหนังสือให้เด็กยากจนในชนบทได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ ที่ให้ความรู้คู่กับความสนุก สร้างเด็กให้ฉลาดและมีความสุข พร้อมฝึกให้เด็กเป็นบรรณารักษ์ของหมู่บ้านชักชวน เพื่อนๆ ญาติ...

7 likes0 commentsLINE VOOM