PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3780/2563 ...

5 likes0 commentsLINE VOOM