PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 ทุกคณะวิชาปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2...

4 likes0 commentsLINE VOOM