PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 6/2564 เรื่อง สั่งป...

3 likes0 commentsLINE VOOM