TOKEN (THAILAND)

งานติดตั้งโคมไฟโรงงาน ที่ สมุทรปราการ
การทำงานของรถกระเช้าลูกค้าจะแจ้งพื้นที่ความสูงเผื่อไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการทำงานไม่ถึง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของโทเคนจะแนะนำรถที่เหมาะกับการทำงานของลูกค้า