วอศ.ธนบุรี

วอศ.ธนบุรี

@fcc4857oFriends 19

Timeline

เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา ทุกครั้งที่มาเรียนอย่าลืม "กดไลค์" กันนะคะ 😜 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สแกนลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบของวิทยาลัย ขอให้ติดต่อขอสแกนลายนิ้วมือได้ที่ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 9 ชั้น 2 มากด "ไลค์" กันเถอะ ยิ่งกดมาก...คะแนนยิ่งเยอะ ไม่ตกเ ...See More
See More

Location

Address
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เลขที่ 182 ถ.พานิชยการธนบ… See More

Account Intro

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนการช่างตัดเย็บเสื้อผ้าวัดหงส์รัตนาราม” เปิดสอนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าระดับอาชีวศึกษาตอนต้น ต่อมาในปีการศึกษา 2497 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอรุณ…See More
Top