สมัครเรียน ม.ศรีปทุม

Friends 66,920
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • Wed 09:00 - 17:00
  • 09.00 น. – 17.00 น.
  • 025586888
  • https://www.spu.ac.th
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2562 | 1/2563 - ทุน SPU โควตา ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับผู้จบ ปวช. / ม.6 / กศน. / ปวส. มีคณะที่เปิดสอน ดังนี้ • นิติศาสตร์ • บัญชี • บริหารธุรกิจ • สถาปัตยกรรมศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตร์ • เทคโนโลยีสารสนเทศ • ดิจิทัลมีเดีย • นิเทศศาสตร์ • ศิลปศาสตร์ • Sripatum International College • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน • วิทยาลัยการบินและคมนาคม • คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00-17.00 น. สอบถามโทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4

profileImg
สมัครเรียน ม.ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม