@fastboxs

⚡️⚡️ ผลิตกล่องใบละ 4.8 บาท ⚡️⚡️ หมดเขต 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น #เช็คเงื่อนไขตรงนี้ 🧡 เฉพาะกล่องขนาดกางออกไม่เกิน A4 🧡 กล่องฝาเสียบก้นเสียบ 🧡 กล่องไม่ใช่สีพิเศษ ไม่มีเทคนิคพิเศษ 🧡 ผลิตขั้นต่...

0 likes0 commentsLINE VOOM