FASICARE

รู้หรือไม่ ? ค่าความดันโลหิตเท่าไหร่ ? เรียกว่า "อันตราย" ⚠️🤯 . 🔻 ค่าบนเครื่องวัดความดัน คืออะไร ? เราคงเห็นคำว่า SYS DIA PUL บนเครื่องวัดความดันกันนะคะ - SYS คือ ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว - DIA ...

0 likes0 commentsLINE VOOM