FASICARE

รู้หรือไม่? ฝุ่น PM 2.5 เป็นภัยร้ายใกล้ดวงตาคุณ. . .😣 นอกจากจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังกระทบและส่งผลต่อดวงตาด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการตาแดง คนที่เป็นภูมิแพ้ที่ตาจะมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ แล...

0 likes0 commentsLINE VOOM