FASICARE

รู้หรือไม่? โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบของผู้สูงอายุ สร้างความทุพพลภาพให้แก่ผู้ป่วยได้ อายุเริ่มมากขึ้น ความแข็งแรงของกระดูกย่อมเสื่อมถอยลง รู้ก่อน ป้องกันก่อนสาย!🚶‍♀️ 📣ปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสการเกิ...

0 likes0 commentsLINE VOOM