FARMTO

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

FARMTO

@farmtoFriends 1,036

Location

Address
5/12 ม.8 ตำบลบึงบา อ.หนองเสือ ปทุมธานี

Business Information

Hours เปิดตลอดเวลา
URL http://www.farmto.co.th
Phone 0891241125
Other สั่งซื้อที่ www.farm.co.th

Account Intro

ฟาร์มโตะคือช่องทางการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่ที่เชื่อมเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าหากัน ผ่านวิธีการ ”ร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตการเกษตร” เพื่อให้ทั้งคู่ได้ช่วยเหลือและดูแลผลผลิตไปด้วยกันโดยหากผู้บริโภคต้องการ เดินทางมาเยี่ยมชมผลผลิตก็สามารถเช็คพิกัดพื้นที่การเพาะปล…See More
Top