FAMZ

FAMZ

@famzFriends 227

Timeline

Tips : การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัว ตอนที่ 2 จากตอนที่ 1 ได้บอกให้ทราบถึงปัจจัยที่อาจเป็นเกณฑ์ในการจูงใจพนักงาน ที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวไปแล้ว 2 ข้อ วันนี้มาติดตามกันต่อว่ามีปัจจัยใดอีกบ้าง 3. การจ่ายมูลค่าตลาด (Market value) ซึ่งเกี่ยวข้อง ...See More
See More
Top