FacTech

𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙎𝙤𝙣𝙜𝙠𝙧𝙖𝙣 💦 ไหว้พระ ทำบุญ ทำทาน กลับบ้าน รดน้ำ ดำหัว เล่นน้ำ ประแป้ง พรมตัว สุขทั่ว สุขสันต์ วันสงกรานต์ เที่ยวไหน ขอให้ สุขสนุก ไกลทุกข์ กายใกล้ ใจสมาน อยากทำ อะไร ให้สำรา...

0 likes0 commentsLINE VOOM