ศิริราชมูลนิธิ

💙 ผ่าตัดต้อ...ต่อชีวิต โครงการแพทย์อาสาผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่ห่างไกล 🎁 ร่วมให้โอกาสในการมองเห็นและการผ่าตัดต้อกระจก ผ่านการบริจาคกองทุน โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ รหัสกองทุน D003283 ...

18 likes2 commentsLINE VOOM