eXta Plus

eXta Plus

@extaplusFriends 2,250

Timeline

ใครมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ ลองทำตามคำแนะนำของเอ็กซ์ต้าดูนะคะ
See More

Location

Address
119 อาคารธาราสาทร ชั้น 11 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขว… See More

Business Information

นำสุขภาพที่ดีสู่ชุมชน

เอ็กซ์ต้า พลัส อำนวยความสะดวกให้แกชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายในด้านสุขภาพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ
Top