eXta Plus

eXta Plus

@extaplusFriends 882

Timeline

ลดอย่างแรง ! แผ่นประคบร้อนแอมเม็ลทซ์ ฮีทแพทช์ ซื้อ 2 แถม 1 ราคาชิ้นละ 35 บาท ราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง 25 เมษายน เท่านั้น
See More

Location

Address
119 อาคารธาราสาทร ชั้น 11 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขว… See More

Business Information

นำสุขภาพที่ดีสู่ชุมชน

เอ็กซ์ต้า พลัส อำนวยความสะดวกให้แกชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายในด้านสุขภาพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ
Top