Express Carpet

Express Carpet

@expresscarpetFriends 30

Timeline

ถึง 13 ตุลาพาใจหวั่น ครบหนึ่งปีที่ฝันพลันสลาย เหล่าทวยราษฎร์น้ำตานองมิเว้นวาย มิคลอนคลายคิดถึงพ่อ ‘ภูมิพล’ หนึ่งขวบปีผ่านไปให้ขมขื่น ทุกวันคืนขาดพ่อไปให้สับสน ลูกเคว้งคว้างวังเวงกลางทางวกวน ขอพ่อดลบันดาลร้ายกลายเป็นดี
See More
Top