Experts Window&Door

Experts Window&Door

@expertswindowFriends 25

Timeline

FENCE & GATE รั้วรอบขอบชิด มิตรคู่บ้าน รั้วและประตูบ้านนอกจากจะทำหน้าที่กั้นอาณาเขตระหว่างบ้านเราและพื้นที่สาธารณะส่วนด้านนอกแล้ว ยังต้องสามารถป้องกันและคัดกรองคนแปลกหน้าหรือแขกก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน รวมทั้งตัวมันเองก็ต้องมีคุณสมบัติของความแข็งแรงคงทนต่อสภาวะแดดลมฝนนอกบ้ ...See More
See More
Top