• 0
  • 1
  • 2

Expernetbooks

@expernetbooksFriends 578

Timeline

#ขายอย่างไรให้ปัง! ทำอย่างไรให้คนอยากซื้อสินค้าของคุณ ขายสิ่งที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าคุณกำลังจะเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ใครซื้อสินค้าจากคุณ คุณก็ต้องทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะสามารถนำพาชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือในองค์กรท ...See More
See More

Location

Address
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
Top