สหกรณ์ครูชัยนาท

สหกรณ์ครูชัยนาท

@exn3511iFriends 929

Timeline

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ได้ให้เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ประจำปี 2560 ครอบครัวละ 2,000 บาท สมาชิกที่ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องขอรับเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. เอกสารเพิ่มเติม 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสบอุทกภ ...See More
See More

Location

Address
248 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

Business Information

Hours 8:30-16:30 (หยุดนักขัตฤกษ์)
URL http://www.chainattsc.com/
https://www.facebook.com/chainattsc
Phone 056411067
Top