จุลินทรีย์ EX-M

จุลินทรีย์ EX-M

@exmthailandFriends 466

Timeline

จุลินทรีย์ EX-M ร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมปศุสัตว์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งจิตอาสา ขอทำดีถวายเป็นพระราชกุศล "ร่วมกันทำน้ำให้ใสถวายในหลวง" โดยเทจุลินทรีย์(อีเอ็ม)เพื่อบำบัดน้ำรอบพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 7,000 ลิตร
See More
Top