อบต.ตะเคียน สร.

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการจัดตั้งคณะทำงาน จัดเวทีเสวนาให้ความรู้ปัญหาขยะในชุมชน และจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของภาคีเครือข่าย ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน...

0 likes0 commentsLINE VOOM