Excel-watch

Excel-watch

@excelwatchthFriends 1,389

Timeline

โอกาสนี้... ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ การเปิดประมูลคนั้งนี้เราตั้งราคาเริ่มต้นแค่ 5000 บาทค่ะ เม้นราคาของคุณได้เลยค่ะ นาฬิกาสวยมากๆคะ พลาดไม่ได้จริงๆ! อาจจะไม่มีคนปล่อยราคาจับต้องได้อีกแล้ว! พบกัน 20.00 , 3 ธค!!! www.facebook.com/excelwatchth
See More
Top