Sinet fttx

Sinet fttx

@evz2031jFriends 1,757

Timeline

เรียนลูกค้า Sinet ขณะนี้สัญญาณเนตกลับมาปกติแล้วหากท่านยังคงพบปัญหาการใช้งานกรุณาปิด router ไว้ 6 นาทีและเปิดเพื่อทดสอบการใช้งานอีกครั้ง แต่หากยังคงพบปัญหาการใช้งานอยู่กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาทางไลน์อีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม เราจะเร่งดำเนินให้เร็วที่สุด ขอบคุณ ...See More
See More

Business Information

Phone 1147
Top