งาน

“อูดาชี” เริ่มต้นจากความหลงไหลและแรงบันดาลใจในการเดินทางค้นหาความเก่าแก่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจนค้นพบว่าดินแดนแห่งนี้มีเสน่ห์อันลึกลับที่ชวนให้หลงไหล ตลอดระยะเวลาการศึกษาปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ในประเทศรัสเซีย จึงกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวและซึมซับ ได้แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพัน และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ก่อตั้ง “อูดาชี” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความรัก ความเข้าใจ “อูดาชี” จึงพร้อมเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขปริศนาสู่รัสเซีย