คุณจะจัดอีเว้นท์? เราคือ Event Pop ไม่ว่าจะเป็นงานอีเว้นท์ระดับไหน เล็ก - กลาง - ใหญ่ ให้ Event Pop ดูแลทุกสิ่งที่ต้องจัดการในอีเว้นท์ของคุณ ตั้งแต่ก่อน - ระหว่าง - และหลังจบงาน ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมงาน