Eventpop

ดอกไม้ประจำวันครูคือ ดอกกล้วยไม้ เพราะการเติบโตของพืชชนิดนี้ต้องให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ผลิดอกสวยงาม เช่นเดียวกับการใช้เวลาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ #วันครู #Eventpop #คำขวัญว...

1 like2 commentsLINE VOOM