กรมทรัพยากรทางทะเลฯ

พาชมวาฬบรูด้า หากินบริเวณชายฝั่งชุมพร วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจติดตามวาฬบรูด้าตามที่ได้รับแจ้งการพบเห็นจากเครือข่ายบริเวณชายฝั่งชุมพร ผลการสำรวจพบวาฬบรูด...

2 likes0 commentsLINE VOOM