กรมทรัพยากรทางทะเลฯ

ช่วยน้องเต่าตนุวัยเด็ก ป่วยเกยตื้นหาดสุรินทร์ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รายงานผลการช่วยเหลือเต่าตนุเกยตื้นแบบมีชีวิต ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ รับแจ้งจากคุณค...

1 like0 commentsLINE VOOM