Biopharm

star ไอมะ (アイマ)ชวนรู้จัก! นวัตกรรมผงแกรนูล (Granule )star . ใครที่เคยลองทานยาสมุนไพรจะรู้ว่าจุดอ่อนของสมุนไพรคือ ความไม่สเถียรหรือความไม่คงที่ของตัวยาสมุนไพรเมื่อแปรรูปแล้ว รวมถึงรสชาติและลักษณะของยา ท...

0 likes0 commentsLINE VOOM