บริษัท พรีเมี่ยม ลอฟท์ จำกัด 224/57 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ........................................................................ Event / TV Program / Travel / Advertising