PATA Chemicals

𝗣𝗮𝘁𝗮 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 ร่วมกับโรงพยาบาลนครธน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR & AED ให้แก่พนังงาเพื่อนเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้พนังงานสามารถช่วยเหลื...

1 like0 commentsLINE VOOM