พาต้าเคมีคอล

𝗣𝗔𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗘𝗠𝗜𝗖𝗔𝗟𝗦 ได้จัดอบรมการทำงานกับสารเคมีอันตราย และการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล 🧪👷 เป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎี และปฎิบัติจริงเกี่ยวกับการระงับเหตุการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี...

0 likes0 commentsLINE VOOM