gertex

รายละเอียด รับยาคุมฟรีที่ “ศูนย์ยาและเครื่องมือแพทย์ เกอร์เท็คซ์” -เป็นหนึ่งในโครงการ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง สปสช และ ร้านขายยาที่ร่วมโครงการ 1.ยาเม็ด...

0 likes0 commentsLINE VOOM