• 0
  • 1

เอราวัณเคมีเกษตร

@erawanagriFriends 566

Timeline

sticon คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี sticon สารป้องกันกำจัดโรคพืช ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถยับยั้งการระบาดของโรคพืชอย่างกว้างขวาง เช่น sticon โรคราแป้ง sticon โรคใบจุด sticon โรคแอนแทรคโนส ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/93mZXH "เอราวัณเคมีเกษตร สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ" sticon 02-5135251, 099-1 ...See More
See More

Location

Address
15/7 ซอยลาดพร้าว 33 ถ.ลาดพร้าว แขวงจัทรเกษม เขตจตุ… See More

Account Intro

บริษัทเอราวัณ เคมีเกษตร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิตผสมปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ และจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อรา และผลิตภัณฑ์ประเภทฮอร์โมนและอาหารเสริมสำหรับพืช ให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร สนับสนุนเขาเ…See More
Top