• 0
  • 1

เอราวัณเคมีเกษตร

@erawanagriFriends 1,104

Timeline

sticon ด้วยทางรัฐบาลได้มี “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” sticon บริษัทฯจึงมีคำแนะนำที่ดีในการปลูกข้าวโพดหลังนาดังนี้...อ่านต่อ : http://bit.do/eATys sticon สารกำจัดวัชพืช : http://bit.do/eATB6 sticon เอราโซน sticon เอราซีน 90 ดับบลิวจี sticon เอรา-พรี sticon เอร ...See More
See More

Location

Address
15/7 ซอยลาดพร้าว 33 ถ.ลาดพร้าว แขวงจัทรเกษม เขตจตุ… See More

Account Intro

บริษัทเอราวัณ เคมีเกษตร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิตผสมปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ และจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อรา และผลิตภัณฑ์ประเภทฮอร์โมนและอาหารเสริมสำหรับพืช ให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร สนับสนุนเขาเ…See More
Top