• 0
  • 1

เอราวัณเคมีเกษตร

@erawanagriFriends 996

Timeline

กลไกการต้านทานสารป้องกันกำจัดโรคพืชของจุลินทรีย์ สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเฉพาะสารที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มจุลิทรีย์ที่มีความใกล้ชิดกัน จะก่อให้เกิดการต้านทานขึ้นได้เมื่อมีการใช้เป็นเวลานาน ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการอยู่รอดของจุลินทรีย์ในธรรมชาติเอง... อ่าน: https ...See More
See More

Location

Address
15/7 ซอยลาดพร้าว 33 ถ.ลาดพร้าว แขวงจัทรเกษม เขตจตุ… See More

Account Intro

บริษัทเอราวัณ เคมีเกษตร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิตผสมปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ และจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อรา และผลิตภัณฑ์ประเภทฮอร์โมนและอาหารเสริมสำหรับพืช ให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร สนับสนุนเขาเ…See More
Top