รพ.เอกชล2 อ่างศิลา

๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) พระมห...

4 likes0 commentsLINE VOOM