ธัญธวัช การเกษตร

คุณสมบัติ : ฟีโนซาพรอป - พี – เอทิล เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก อัตราการใช้งาน : อัตราการใช...

0 likes0 commentsLINE VOOM