ธัญธวัช การเกษตร

🌻ไกลโฟเซต 48 หวีทอง🌻 🌷ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก 🌷 ในพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อ🌹กำจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าโขย่ง หญ้าขน หญ้าตีนติด หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย ...

2 likes0 commentsLINE VOOM